SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Tủ đầu giường bệnh nhân

Cung cấp các loại tủ đầu giường bệnh nhân inox cho bệnh viện, cơ sở y tế

Giường bệnh nhân

Cung cấp các lọa giường bệnh nhận Inox, tay quay cho trung tâm y tế, bệnh viện

Thiết bị y tế khác

Cung cấp các loại giường bệnh, giường khám phụ khoa, bàn đẻ, nồi sắc thuốc cho cơ sở y tế.